รายการ

python กับ GUI

สำหรับการเขียน python แม้ว่าตัวภาษาจะดูเรียบง่าย แต่สำหรับการเขียน python script กับ GUI แล้วล่ะก็เป็นของแสลงสำหรับหลาย ๆ คน เพราะถึงแม้ว่าจะมี GUI Toolkit ที่รองรับมากมาย หากลองเข้าไปดูใน http://wiki.python.org/moin/GuiProgramming ก็จะมี GUI หลาย ๆ ตัว ที่เรารวบรวมไว้ ตัวผมเองก็ไม่มีโอกาสได้ลองใช้งานทั้งหมด เพราะแม้ว่าหลายคนจะเขียน python พื้นฐานได้ แต่การนำไปใช้งานร่วมกับ GUI ก็ต้องทำการ อ่านเอกสารของเขานั้นอย่างละเอียด และรูปแบบคำสั่งการเรียกใช้งาน เช่น event , form ก็จะต่างกันออกไป เช่น คนที่เขียน pygtk และ ปรับไปใช้ wxpython หรือ pyQt ก็ต้องมานั่งอ่านเอกสารกันตาเปียก แต่สำหรับบางคนก็ไม่มีปัญหาอย่างว่ามานะครับ

เรามาลองดูกันว่า GUI tookit หรือ GUI framework สำหรับ python [...]

การ import python module

การนำเข้า Module หรือ Library สามารถนำเข้ามาได้ด้วยคำสั่ง import ซึ่งประกาศไว้ตอนหัวของ code เราสามารถนำเข้า Python standard library หรือ เป็น library ที่เราเขียนเองก็ได้ ซึ่งมีรูปแบบดังตัวอย่างข้างล่าง

import re import string import sys import os

การนำเข้า Library ไม่ได้มีลำดับเจาะจงเพียงแต่คุณต้องนำเข้า ก่อนที่จะเรียกใช้ใช้งาน function ใน Module หรือ library นั้น ๆ และยังสามารถ import โดยใช้บรรทัดเดียวได้ดังนี้

import re, string, sys, os

บางครั้งการนำเข้า module เราอาจจะไม่ต้องนำเข้าทั้งหมดเพียงแต่เลือกเฉพาะ function ที่เราจำเป็นต้องใช้งาน เช่น

from posix import environ

ในกรณีที่เราอยากทราบว่า [...]

การ install python 2.7 บน window 7

การติดตั้ง python บน window นั้นไม่ได้มีข้อแตกต่างจากการติดตั้งโปรแกรมทั่วไป

เพียงแต่หลังจากติดตั้งแล้ว เพื่อสะดวกในการใช้งาน เราจะทำการ set PATH เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน python

ได้ทุก ๆ path folder

ทำการ Download Python version 2.7.2 จาก python.org หากต้องการใช้งาน version อื่นก็มีลักษณะการลงคล้ายคลึงกัน Click Download Python สำหรับ window เลือก Windows Installer (Windows binary — does not include source) หลังจาก Download เสร็จแล้ว ทำการติดตั้ง

คลิ๊ก Next

เลือก Path ของ Python27 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง คลิ๊ก [...]

ทำความรู้จักกับ python file extension

.py

หลังจากทำการเขียน python script บน editor แล้วทำการบันทึกเป็น *.py ซึ่ง .py เป็น python extension สามารถทำการ สั่ง run ผ่าน python interpreter ได้ เช่น

root@laptop$ python example.py .pyc

เป็นcompiled bytecode ซึ่งถูกสร้างจาก python interpreter โดยอัติโนมัติ ด้วยเหตุผลที่ต้องการความรวดเร็วในการ run script หรือเรียกใช้งาน python library หลังจากที่คุณสั่ง run python file script เช่น example_code.py และทำการ import mylibrary ซึ่งเป็น file library ที่เราเขียนเอง มันจะสร้าง mylibrary.pyc ให้ใน [...]

การสั่ง run python script

หลังจากที่เราทำการเขียน python script บน editor เช่น

gedit , kedit,vi,nano,notepad,notepad++, หรือ อื่น ๆ เป็นที่เรียบร้อย และทำการ save เป็น file.py

การสั่ง Run Script สามารถทำได้อย่างน้อย 2 ทาง คือ

เปิด terminal พิมพ์ python file.py เปิด terminal พิมพ์ ./file.py (บน Unix,Linux)

ในหัวข้อที่ 2 อาจติด user permission ต้องปลดล๊อกให้ file สามารถทำการ execute ได้ก่อน

หากใช้งาน linux ubuntu

$ sudo chmod +x file.py

จากนั้น

$ [...]

การประกาศ encode utf-8 เพื่อให้ python coding รองรับกับภาษาไทย

สำหรับ python 2 ค่า default ของระบบแปลภาษาจะอ่านอักขรตามรูปแบบ ASCII หากเราทะลึ่งดึงดันพิมพ์ภาษาไทยลงบน script ไม่พ้นจะฟ้อง error เป็นแน่แท้

#!/usr/bin/python print "ฉันรักไพธอน"

ซึ่งทำให้ได้ผลลัพธ์เป็น

File “unicode.py”, line 2 SyntaxError: Non-ASCII character ‘\xe0′ in file unicode.py on line 2, but no encoding declared; see http://www.python.org/peps/pep-0263.html for details

ทางแก้ไขคือการประกาศให้ python รู้จักรูปแบบอักษรแบบ UTF-8 โดยการแทรก #-*-coding: utf-8 -*- ในบรรทัดที่ 2 (เสมอ)

#!/usr/bin/python #-*-coding: utf-8 -*- print "ฉันรักไพธอน" [...]

Help Function

การดูคำอธิบาย function ใน python shell

เราสามารถที่ศึกษาการใช้งาน function พื้นฐานของระบบได้จาก คำสั่ง help(function)

ตัวอย่างหากต้องการดู function str() ซึ่งแปลงค่า object เป็น string ให้พิมพ์ help(str)

จากนั้นกด Enter

ใช้ pgup , pgdn เพื่อเลื่อนอ่านข้อมูล

กด q เพื่อออกจาก help

[...]

python กับ CSV file

python มี library ที่เกี่ยวกับการจัดการ comma-separated values (CSV) file ได้อย่างง่าย ๆ

และ code ที่ค่อนข้างสั้นกระทัดรัด โดยสามารถทำการ read / write file ได้ดังตัวอย่าง

โดยการสร้าง file.csv ซึ่งมีข้อมูล

————————–

red,blue,green

————————–

จากนั้น save และนำ code ข้างล่างไป run ทดสอบ

#!/usr/bin/python #-*- coding: utf-8 -*- # Example to read and write csv file format # Date 17.11.2011 # By natee@pythai.org import os import [...]

การเขียน comment บน python script

สำหรับการ comment โปรแกรมนั้นสามารถใช้สัญลักษณ์ # นำหน้าบรรทัดที่เราไม่ต้องการใช้ถูกคอมไพล์หรือใช้สำหรับการเขียนอ้างอิงทั่ว ๆ ไป สำหรับการใช้ # เป็นการ comment ทีละบรรทัด หากเราต้องการ comment หลายบรรทัดติดกันนั้นต้องใช้ triple-quotes (”’) เช่น จะใช้ double quotes ต่อกันสามอันก็ได้

#!/usr/bin/python #! -*- coding: utf-8 -*- print "This is lesson to comment test" ”’This is about your comment print "Hello" python comment in this area example the interpreter will be skip compiles”’ [...]

ทดสอบการ RUN python shell

Python shell หลังจากที่ติดตั้ง python เป็นที่เรียบร้อย

เราก็ทำการทดสอบการใช้งานโดยการเปิด terminal บน Linux หรือ เมนู RUN พิมพ์ cmd บน window จากนั้นพิมพ์

root:~$ python

ซึ่งจะแสดง python shell ตามข้างล่างนี้

Python 2.7.2+ (default, Oct 4 2011, 20:03:08)

[GCC 4.6.1] on linux2

Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for more information.

>>>

ตัวอย่างเป็นการ run python shell [...]