รายการ

แนะนำ Python Book or E-Book

แนะนำหนังสือ หรือ คลังความรู้ที่เกี่ยวกับ python ทั้งภาษาไทย และ English ครับ

1.)สำหรับ E-book ภาษาไทยของทีมนักศึกษา เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทำได้ ค่อยข้างดีมากครับ ผมก็อ่านจาก E-book เล่มนี้แหละ

http://www.scribd.com/doc/2887608/Python-Programming-Langauge

2.)คู่มือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ)

หนังสืออธิบายการเขียนไพธอนพื้นฐานโดยใช้ version 3 แต่คำสั่งส่วนใหญ่ก็รองรับกับ version 2 ได้ จุดเด่นคือมีการพูดถึงเรื่อง python กับฐานข้อมูลในตอนท้าย

ส่วนเนื้อหาตอนต้นก็อธิบายเกี่ยวกับ พื้นฐานทั่ว ๆ ไป หาซื้อมาอ่านได้ครับ ที่ร้านหนังสือชั้นนำ (แอบโฆษณาให้นิดนึง เพราะกว่าจะหนังสือไพธอนภาษาไทยได้นี่ ยากเอาการ )

3.) Text book The Python Standard library http://www.doughellmann.com/books/byexample/ เป็นหนังสือที่รวบรวมการใช้งาน ฟังก์ชันพื้นฐานของ python [...]