รายการ

การเขียน comment บน python script

สำหรับการ comment โปรแกรมนั้นสามารถใช้สัญลักษณ์ # นำหน้าบรรทัดที่เราไม่ต้องการใช้ถูกคอมไพล์หรือใช้สำหรับการเขียนอ้างอิงทั่ว ๆ ไป สำหรับการใช้ # เป็นการ comment ทีละบรรทัด หากเราต้องการ comment หลายบรรทัดติดกันนั้นต้องใช้ triple-quotes (”’) เช่น จะใช้ double quotes ต่อกันสามอันก็ได้

#!/usr/bin/python
#! -*- coding: utf-8 -*-

print "This is lesson to comment test"
'''This is about your comment
print "Hello"
python comment in this area example the interpreter will be skip compiles'''
print " ทดสอบ คอมเมนต์"

หรือ

จากรูปเป็นตัวอย่างการ comment หลาย ๆ บรรทัดติดกัน ขึ้นเป็นตัวอักษรสีแดง ขึ้นอยู่กับ IDE ที่ใช้งานและการตั้งค่า

Leave a Reply