รายการ

python กับ CSV file

python มี library ที่เกี่ยวกับการจัดการ comma-separated values (CSV) file ได้อย่างง่าย ๆ

และ code ที่ค่อนข้างสั้นกระทัดรัด โดยสามารถทำการ read / write file ได้ดังตัวอย่าง

โดยการสร้าง file.csv ซึ่งมีข้อมูล

————————–

red,blue,green

————————–

จากนั้น save และนำ code ข้างล่างไป run ทดสอบ

#!/usr/bin/python
#-*- coding: utf-8 -*-

# Example to read and write csv file format
# Date 17.11.2011
# By natee@pythai.org

import os
import csv
#read csv file format
reader = csv.reader(open("file.csv", "rb"))
#write new file
writer = csv.writer(open("newfile.csv", "wb"))
for row in reader:
  new_r = row[0:3]
  print new_r
  #insert new column with 'Yes'
  new_r.append(' Yes')
  print new_r
  writer.writerow(new_r )

หลังจาก run code จะได้ newfile.csv
ซึ่งมีข้อมูล column ‘Yes’ เพิ่มขึ้นมา

————————–

red,blue,green,Yes

————————–

สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อยอดกับระบบฐานข้อมูล import/export ได้

*** ข้อมูลที่อ่าน เขียน แต่ละบรรทัด จะเก็บใน list ครับ ***

Leave a Reply