รายการ

การประกาศ encode utf-8 เพื่อให้ python coding รองรับกับภาษาไทย

สำหรับ python 2 ค่า default ของระบบแปลภาษาจะอ่านอักขรตามรูปแบบ ASCII หากเราทะลึ่งดึงดันพิมพ์ภาษาไทยลงบน script ไม่พ้นจะฟ้อง error เป็นแน่แท้

#!/usr/bin/python
print "ฉันรักไพธอน"

ซึ่งทำให้ได้ผลลัพธ์เป็น

File “unicode.py”, line 2
SyntaxError: Non-ASCII character ‘\xe0′ in file unicode.py on line 2,
but no encoding declared; see http://www.python.org/peps/pep-0263.html for details

ทางแก้ไขคือการประกาศให้ python รู้จักรูปแบบอักษรแบบ UTF-8 โดยการแทรก #-*-coding: utf-8 -*- ในบรรทัดที่ 2 (เสมอ)

#!/usr/bin/python
#-*-coding: utf-8 -*-
print "ฉันรักไพธอน"

จะได้ผลลัพธ์
********************
ฉันรักไพธอน
********************

ตามต้องการ

Leave a Reply