รายการ

การ install python 2.7 บน window 7

การติดตั้ง python บน window นั้นไม่ได้มีข้อแตกต่างจากการติดตั้งโปรแกรมทั่วไป

เพียงแต่หลังจากติดตั้งแล้ว เพื่อสะดวกในการใช้งาน เราจะทำการ set PATH เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน python

ได้ทุก ๆ path folder

  1.  ทำการ Download Python version 2.7.2 จาก python.org  หากต้องการใช้งาน version อื่นก็มีลักษณะการลงคล้ายคลึงกัน Click Download Python
  2. สำหรับ window เลือก Windows Installer (Windows binary — does not include source)
  3. หลังจาก Download เสร็จแล้ว ทำการติดตั้ง

คลิ๊ก Next

เลือก Path ของ Python27 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง คลิ๊ก Next

กำลังอยู่ในช่วงติดตั้ง

กด Finish เป็นอันติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

ที่ Start MENU จะพบโปรแกรมถูกติดตั้งพร้อมใช้งาน

 

ลองทดสอบการ run python shell โดยเปิด terminal จากเมนู run พิมพ์ cmd เมื่อขึ้น prompt พิมพ์ python

จะพบว่า “python ” is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.

เหตุเพราะเรายังไม่ได้ทำการ SET PATH python จึงจะ Run ได้เฉพาะ Folder C:\Python27 เท่านั้น

 

4 .  ทำการ Set PATH

ทำการ set path python ไปที่  Start -> Computer เลือก property Click ขวาพื้นที่ว่างเลือก property

เลือก Advanced system setting

Tab Advance เลือก Environment Variables…

ที่ System variables ที่  variable เลือก <Path> กด Edit…

พิมพ์ ;C:\Python27 ต่อท้าย ซึ่งหากเราลง python version อื่น ให้ระบุ path ของโปรแกรมให้ถูกต้อง

จากนั้นกด O.k. และ กด O.K. ที่  System property เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

สั่ง run python shell อีกครั้งผ่าน terminal

เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง

 

1 comment to การ install python 2.7 บน window 7

Leave a Reply