รายการ

ที่มาของ pythai

เนื่องจากปัจจุบันมีภาษาคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมากมาย python เองก็เป็นภาษาหนึ่งที่เกิดขึ้นมาได้ยี่สิบกว่าปีแล้ว
ในต่างประเทศเท่าที่ผมเข้าไปหาข้อมูล จะมีการใช้งานค่อนข้างกว้าง มี library ครอบคลุมเกือบทุกวงการ เช่น netwotk,internet , game , งานด้านวิทยาศาสตร์
และอืน ๆ อีกมากมาย ซึ่ง library ส่วนใหญ่จะเป็นของฟรี และที่สำคัญเป็น opensource เนื่องจาก ตัวภาษาของ python เองซึ่งเป็นภาษาระดับสูง (ภาษา script)
จึงสามารถนำไป run บน computer ต่าง plateform ได้ เช่น Window , Linux , Mac , อุปกรณ์ mobile อื่น ๆ ซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้ผมสนใจ python ขึ้นมา
แต่ก่อนก็ศึกษาเกี่ยวกับ JAVA มาบ้าง ซึ่งก็ต้องรอมรับกันว่าตัวภาษาและความนิยมของ JAVA นั้นเหนือกว่า python มาก แต่ทุกอย่าสงมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกัน
python เองเป็นภาษาที่เขียนออกมาเรียบง่าย โค้ดจึงออกมาดูสะอาดตา ง่ายต่อการแก้ไข และทำความเข้าใจ (แต่ความง่ายก็แลกมาด้วย ความยากบางประการ ซึ่งจะนำเสนอต่อไป)

อีกอย่างที่หันมาสนใจ python คือ ตัวภาษามันเป็น default ที่อยู่คู่กับ Linux มาอย่างชนิดที่ว่าขาดจากกันไม่ได้ ใน linux แต่ละตัวท่านสังเกตุจะเห็น library ที่ขึ้นต้น python-xxxxx-xx
เต็มไปหมด สิ่งนี้เองจึงเป็นสิ่งที่น่าลองท้าทายพิสูจน์กันว่า python มันมีดีอย่างไร

เนื้อหาสวนใหญ่ใน web นี้ขอบอกว่า เป็น opensource ครับ เครื่องมือทุกชิ้นส่วน แม้แต่โปรแกรมตกแต่งรูปที่ใช้ก็เป็น opensource และ os ที่ใช้งานคือ ubuntu
ซึ่งในบทความจะขออธิบายโดยการ RUN บน ubuntu เป็นหลัก ใครยังไม่ได้ใช้โปรดลองนำมาลงติดตั้งเสีย ส่วนสาวก window ก็ไม่ต้องกังวลไป ทุกอย่างย่อมมีทางออก
แล้วจะบอกในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ก็ขอขอบคุณ หลายส่วน ๆ ที่ทำให้ pythai.org เกิดขึ้นมาได้ เช่น ubuntu.com , ubuntuclub.com , python.org ,planet.python.org (ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ)

natee, admin@pythai.org

พ.ย. 2554

Leave a Reply