รายการ

python first line (shebang)

เป็นการระบุที่อยู่ของ python Interpreter ในบรรทัดแรก (shebang)
ซึ่งบางครั้งในเครื่องเราอาจจะถูกติดตั้งไว้ใน path ที่แตกต่างกัน หรือ มี python หลาย version

ในเครื่องเดียวกัน การประกาศไว้บนบรรทัดแรกสุดของ file จะเป็นการระบุ version และที่อยู่ของ python

ตรงกับความต้องการของเรา ซึ่งหากไม่มีการประกาศก็ code ก็จะสามารถใช้งานได้ โดย code จะถูกเรียกใช้

ใน path ที่เป็น default ที่เราติดเอาไว้

ใน linux ฿ unix เราจะเห็นการประกาศไว้เป็นส่วนมาก

#!/usr/bin/python

หรือ

#!/bin/usr/env python

เป็นต้น

หรือหากเขียน python บนwindow ก็สามารถประกาศเป็น

#!C:/Python26/python.exe

ในตัวอย่างเป็น path python Interpreter ที่ install ไว้ในเครื่องของเรานั่นเอง ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่ version

แต่แนะนำใช้เป็น unix หรือ linux style เพราะมันสามารถ run ได้ครอบคลุมมากกว่า

คือสามารถนำมา run บน window ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อ code ใด ๆ (แต่ต้อง set python path ใน window ด้วย ดูตัวอย่างที่นี่ )

****ในกรณีทั่วไปสำหรับการเขียน code สั้น ๆ เพื่อทดสอบโปรแกรม และเพื่อประหยัดเวลาเราก็ไม่ต้องประกาศ first line ก็ได้ ****

2 comments to python first line (shebang)

  • admin

    การประกาศ #!/usr/bin/python จะถูกมองข้ามไปหากใช้คำสั่ง python file.py
    แต่สำหรับการสั่ง run ด้วย ./file.py มันจะไปมองหา path ของ python ที่บรรทัดแรกก่อน

  • natee

    ลองทดสอบ

Leave a Reply