รายการ

ตัวอย่าง code ที่ใช้งานบ่อย

พื้นที่สำหรับวาง Link python code ที่ใช้งานบ่อย (ส่วนใหญ่มักจะลืม)

  • การอ่านเขียน file ของ python [coming soon]
  • การประกาศ encode utf-8
  • เกี่ยวกับ list
  • python กับ csv file