รายการ

ช่วยเหลือ

pythai.org ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ

  1. เนื้อหาหลัก สำหรับการเขียนข้อมูลต่างลงบน blog
  2. ส่วนที่เป็น webboard สำหรับการตั้งกระทู้สอบถาม และให้คำแนะนำ

ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ถูกแยกฐานข้อมูลกัน และการลงทะเบียนก็จะแยกกัน ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานส่วนใด

สุดท้ายหากมีข้อมูลที่สำคัญบน webboard ทาง admin จะนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดลงในส่วนเนื้อหาหลัก สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการ post บทความเพื่อนำความรู้มาแบ่งปันกันสามารถลงทะเบียนและติดต่อ admin@pythai.org เพื่อทำการจัดแบ่งกลุ่มเป็น author ต่อไป

ในส่วนที่มาของ pythai.org สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือ สามารถอ่าน กติกามารยาทในการใช้งาน webboard ได้ ที่นี่